PMT (Photomultiplier Tube)


•  blue-green sensitive bialkali 19 to 29mm (0.75" to 1.13") diameter 


·  9078B            ·  9111B             ·  9111FLB          ·  9111WB          ·  9114B          ·  9114FLB          ·  9107B


·  9107FLB        ·  9107QB          ·  9125B              ·  9125QB           ·  9125WB       ·  B29B01W        ·  B29B02H


·  B29B03H       ·  B29B07W        ·  B29B10W        ·  PB29B03H      ·  9780B           ·  9781B              ·  9783B
•  blue-green sensitive bialkali 29 and 38mm (1.13" and 1.50") diameter


·  9128B          ·  9128QB          ·  9130/100B          ·  9134B           ·  9142B          ·  9142QB          ·  9142WB


·  9143B          ·  9143WB         ·  9102B                 ·  9102FLB        ·  9102KB       ·  B38B01S        ·  B38B01W
•  blue-green sensitive bialkali 51mm (2") diameter


·  9205B              ·  9214B               ·  9214KB            ·  9215B              ·  9215KB           ·  9235B            ·  9235QB


·  9250B              ·  9250KB             ·  9250QB           ·  9266B              ·  9266FLB         ·  9266KB          ·  9266QB


·  9266XXXB       ·  9789B               ·  9789QB           ·  9807B              ·  9813B              ·  9813KB         ·  9813QB


·  9814B              ·  9814KB             ·  9814QB           ·  9815B              ·  9815KB           ·  9829B            ·  9829QB


·  9893/350B       ·  9893/350KB      ·  B51B03S         ·  B51B03W        ·  B51D01S         ·  B51D01W      ·  B51D03S


·  B51D03W
•  blue-green sensitive bialkali 78 and 90mm (3" and 3.50") diameter


·  9265B          ·  9265FLB          ·  9265KB          ·  9265XXXB        ·  9302B            ·  9302FLB          ·  9302KB


·  9305FLB      ·  9305KB           ·  9318B             ·  9318KB             ·  9821B            ·  9821KB            ·  9821QB


·  9822B          ·  9822KB           ·  9306FLB         ·  9306KB
•  blue-green sensitive bialkali 130 and 200mm (5" and 8") diameter


·  9330B          ·  9330KB          ·  9390B            ·  9390FLB          ·  9390KB          ·  9823B          ·  9823KB


·  9823QB        ·  9354FLB        ·  9354KB
•  green enhanced bialkali 19 to 29mm (0.75" to 1.13") diameter


·  9085B          ·  9112B            ·  9112FLB         ·  9112WB          ·  9116B            ·  9116WB          ·  9106B


·  9106QB        ·  9108B             ·  9124B              ·  9124QB         ·  9442B          ·  9524B              ·  9900B


·  9924B           ·  9924QB•  green enhanced bialkali 38 to 130mm (1.50" to 5") diameter


·  9902B          ·  9902FLB          ·  9902KB            ·  9902XB          ·  9903KB          ·  6097B          ·  6097KB


·  9256B          ·  9256KB            ·  9939B              ·  9939KB          ·  9954B            ·  9954KB         ·  9956B


·  9956KB        ·  9269B              ·  9269KB            ·  9490B            ·  9490KB
•  red/infra-red sensitive bialkali 19 to 38mm (0.75" to 1.50") diameter


·  9086B            ·  9086QB          ·  9113B          ·  9113FLB          ·  9113WB          ·  9130/100B          ·  9130/350B


·  9136B             ·  9670B          ·  9798B              ·  9798QB           ·  9828B            ·  9828WB             ·  9972B


·  9972KB
•  red/infra-red sensitive trialkali 51mm (2") diameter


·  9201B          ·  9201KB          ·  9202B          ·  9202QB          ·  9558B          ·  9558QB          ·  9658B          ·  9816B


·  9816KB        ·  9817B            ·  9817KB        ·  9850B
•  red/infra-red sensitive 51 to 130mm (2" to 5") diameter


·  9863/100B          ·  9863/100KB          ·  9863/350B          ·  9863/350KB          ·  9879B           ·  9311FLB


·  9311KB               ·  9307B                   ·  9312KB               ·  9312WKB
•  vacuum ultra-violet sensitive trialkali 29 and 51mm (1.13" and 2") diameter


·  9402B          ·  9402QB           ·  9403B          ·  9405B          ·  9406B          ·  9407B          ·  9408B          


·  9422B          ·  9422QB           ·  9423B          ·  9424B          ·  9425B          ·  9426B          ·  9427B


·  9428B
•  rugged blue-green sensitive bialkali 38 to 130mm (1.50" to 5") diameter


·  9845B          ·  9272B          ·  9274B          ·  9276B          ·  9275B

•  high temperature bialkali 19 to 51mm (0.75" to 2") diameter, glass and metal ceramic


·  9110FLB          ·  9110V02           ·  9110V15          ·  9110V16          ·  9878B          ·  9888B           ·  9727B


·  9222                 ·  9224                 ·  9223                ·  9226      
•  low temperature bialkali 29 to 200mm (1.13" to 8") diameter


·  9325FLB          ·  9325QFLB        ·  9326FLB           ·  9213FLB           ·  9213QFLB           ·  9213UFLB


·  9364QFLB       ·  9364UFLB        ·  9367FLB           ·  9367QFLB         ·  9369FLB             ·  9313QFLB


·  9313UFLB       ·  9361FLB           ·  9361QFLB        ·  9362FLB            ·  9362QFLB          ·  9357FLB


JS TECHWIN ENG
 
회사명 : (주)제이에스테크윈 / 사업자등록번호 : 504-81-94523 / 통신판매업신고 : 대구동구-0443호
주소 : 대구 동구 첨복로 79-4(동내동) / 연락처 : 070-8237-4596 / FAX : 053-955-4596
개인전보관리 책임자 : 박문제 / 대표자 : 서준석
고객님의 안전거래를 위해 제품 구매 결제 시 KB국민은행의 구매안전 서비스(에스크로)를 이용하실 수 있습니다.
contact : support@jstw.kr for more information
회원님의 소중한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 주기적으로 변경하시는 것이 좋습니다.
현재 비밀번호
신규 비밀번호
신규 비밀번호 확인
6~20자, 영문 대소문자 또는 숫자 특수문자 중 2가지 이상 조합